افزایش فالور اینستاگرام به دو شکل واقعی و فیک قابل انجام است.

1) واقعی و ایرانی

2) فیک و ایرانی

 

فالور واقعی اینستاگرام به صورت موضوعی، منطقه ای(استان یا شهر)، ایمیل مشتریان، یک هشتگ خاص و یا یک پیج خاص انجام می شود. در روش موضوعی، یک موضوع خاص انتخاب می گردد و سپس فالورهای پیج های مرتبط با آن موضوع فالو می شوند. در روش منطقه ای ترکیبی از لوکیشن اینستاگرام و پیج های مرتبط با آن شهر یا استان مورد استفاده قرار می گیرند. روش ایمیل مشتریان که یکی از جدیدترین روش های جذب فالور در اینستاگرام است، لیستی از ایمیل توسط مشتری در اختیار تیم لایک استور قرار میگیرد و سپس همان لیست هدف فعالیت قرار خواهد گرفت. در برخی موارد نیاز است که پیج رقیب مورد توجه قرار گیرد که محور فعالیت در روش یک پیج خاص است.

 

افزایش 50 فالور واقعی و ایرانی اینستاگرام
مدت زمان انجام :1 روز کاری 
قیمت : رایگان و تستی
خرید

افزایش 500 فالور واقعی و ایرانی اینستاگرام
مدت زمان انجام :2 روز کاری 
قیمت : 5000 تومان
خرید

افزایش 1000 فالور واقعی و ایرانی اینستاگرام
مدت زمان انجام :1 روز کاری 
قیمت : 8000 تومان
خرید

 

افزایش 2000 فالور واقعی و ایرانی اینستاگرام
مدت زمان انجام :1 روز کاری 
قیمت : 8000 تومان
خرید

 

افزایش 5000 فالور واقعی و ایرانی اینستاگرام
مدت زمان انجام :1 روز کاری 
قیمت : 8000 تومان
خرید

 

افزایش 10000 فالور واقعی و ایرانی اینستاگرام
مدت زمان انجام :1 روز کاری 
قیمت : 8000 تومان
خرید

 

 

 فالور فیک اینستاگرام

 

منظور از فالوور فیک، فالورهایی هستند که صرفا عدد فالور پیج اینستاگرامی شما را افزایش می دهند و فعالیت در پیج نخواهند داشت. استفاده از این فالورها در آغاز فعالیت پیج می تواند کمک کند، چرا که وقتی افراد به پیج شما مراجعه کرده و تعداد کمی فالور را مشاهده کنند، امکان فالو کردن پیج اینستاگرامی شما کاهش می یابد. فالور فیک فعالیت خاصی در پیج شما انجام نخواهد داد و صرفا عدد فالورهای شما را افزایش می دهد. 

 

افزایش 200 فالور فیک اینستاگرام
مدت زمان انجام :1 روز کاری 
قیمت : 3000 تومان
خرید

افزایش 500 فالور فیک اینستاگرام
مدت زمان انجام :1 روز کاری 
قیمت : 5000 تومان
خرید

افزایش 1000 فالور فیک اینستاگرام
مدت زمان انجام :1 روز کاری 
قیمت : 8000 تومان
خرید

افزایش فالور در اینستاگرام نیاز به استراتژی دارد. یک استراتژی موفق در شبکه اجتماعی اینستاگرام، باید دارای چند مرحله از جمله مشخص بودن هدف از جذب فالور در اینستاگرام، نحوه جذب فالور، نوع فالوور اینستاگرام (موضوعی، مکان،)، نوع محتوا و پست ها، افزایش تعامل و در نهایت اندازه گیری است. در این مطلب به طور کامل همه بخش ها را بررسی و در هر بخش پیشنهادهایی را ارائه خواهیم کرد.